Vitamines en mineralen aanvullen ....

De Harmonizer kan je lichaam harmoniseren, blokkades opheffen, elektrostress neutraliseren, ontstekingseffekten verminderen en de kans op genezing bij kanker en tumoren ondersteunen en vergroten.
Wat de Harmonizer echter niet kan is datgene wat in je lichaam ontbreekt aanvullen.
Het is een feit dat praktisch iedereen in onze maatschappij een chronisch tekort heeft aan vitaminen en mineralen (Ook degene die denkt wel over voldoende vitaminen en mineralen te beschikken).

Als je een chronische aandoening hebt dan speelt een chronisch tekort aan vitaminen en mineralen altijd een rol omdat di jarenlange deficiet aan de basis ligt van een chronische aandoening.

Behandelingen met de Harmonizer dienen daarom beslist worden aangevuld met het innemen van extra vitaminen, mineralen en op de aandoening gerichte (orthomoleculaire) voedingssupplementen. Het herstelproces zal hierdoor zeker worden versneld omdat de supplementen onder de harmoniserende inwerking van de Harmonizer goed zullen worden aangewend. Bovendien wordt er een basis gelegd voor langduriger herstel van gezondheid en voorkomt het terugval.

Laat je dit na dan zal je merken dat je in eerste instantie wel baat heeft bij de Harmonizer maar dat op den duur het effect minder wordt en de aandoening niet blijvend verdwijnt. De Harmonizer wendt namelijk de nog aanwezige bouwstoffen aan om de aandoening te genezen.
Zijn de daarvoor noodzakelijke stoffen echter verbruikt en intussen niet aangevuld dan zal de aandoening weer (deels) de kop op steken.

Langdurig herstel verlangt een goede basis. Niemand kan goed en blijvend presteren bij chronische ondervoeding, ook je organen niet. Homeopathische middelen en kruiden zullen eveneens onder de harmoniserende kracht in je lichaam goed tot hun recht komen.
Een goede darmwerking is eveneens van cruciaal belang.

Medicatie daarentegen kan het genezingsproces vertragen doordat er chemisch gif in het lichaam komt dat ontregelend werkt (lees de bijsluiters !) en energie aan het lichaam ontrekken doordat deze lichaamsvreemde stoffen weer moeten worden verwijderd. Colonlife kan oude resten opruimen.
In bepaalde stadia van een ziekteproces kunnen ze echter noodzakelijk zijn. Disclaimer

Multiwave Oscillator of MWO Healing volgens Nikola Tesla en George Lakhovsky